Maandelijks archief: december 2015

Kleine Dingen

Vanochtend las ik een artikel van @frontaalnaakt waarvan de titel de hele dag in mijn hoofd ronddwaalde. De titel was: Dit is geen discriminatie meer; dit is Duitsland in de jaren ’30

Iets stak me in deze zin. Het duurde even maar ik denk dat ik het heb. Het waren twee dingen.


Dit Is Geen Discriminatie Meer
Als eerste, de veronderstelling dat waar we tot nu toe mee te maken hebben slechts discriminatie is en niet de uitwassen van het zwaarder wegende, en veel meer omvattende, Institutioneel Racisme. Gegrond in de gedachte van Witte Suprematie. Waarvan de instandhouding niet (alleen) bij de uitgesproken racisten ligt. Wat er aan de hand is, is veel meer dan het (wederrechtelijk) maken van onderscheid.

Dit Is Duitsland In De Jaren ’30
Het tweede was de implicatie dat Nazi-Duitsland iets totaal anders was, een anomalie, een ‘one-off’, dat in de jaren ’30 opkwam en na de oorlog weer verdween, dan wat het daadwerkelijk was; een logisch gevolg van kolonialisme/Europese expansiedrift en het daarmee gepaard gaande rassenleer en hiërarchische indeling van volkeren.
Nazi-Duitsland was een Europese mogendheid die de in de koloniën beproefde tactieken doorgezet en uitgewerkt heeft. Alleen dan dichter bij huis. Met strengere voorwaarden voor wie superieur was of niet. Tactieken die grotendeels na de Tweede Wereldoorlog elders ter wereld gewoon werden doorgezet door de andere Europese mogendheden. Ik noem een Nederlands Indië en Frans Algerije.

Redelijk Onschuldig
Op het oog is zo’n zin natuurlijk redelijk onschuldig, we begrijpen allemaal wat er mee bedoeld wordt. Zeker gezien de bekende standpunten van de auteur.

Tot je er bij stilstaat dat het anders benoemen en het verzwakken, erger, het veelvoorkomend gebruik van eufemismen, ten grondslag liggen aan de collectieve culturele afasie en cognitieve dissonantie in Nederland die door zoveel sociale wetenschappers treffend is omschreven.
Die twee dingen, culturele afasie en cognitieve dissonantie, zijn op hun beurt weer sturend in het onbegrip van velen in deze samenleving (en in andere samenlevingen van voormalig koloniale mogendheden), wanneer zij gewezen worden op het causale verband tussen het staatsgestuurd racisme van de afgelopen eeuwen en de racistische uitspattingen (inclusief normalisering daarvan) in het Nederland van nu.

Kleine Dingen
Het zijn zulke kleine dingen die doorwerken in het geheel. Zodoende bijdragend aan het gegeven dat wat ten grondslag ligt aan Nazi-Duitsland nooit verbannen is uit Europa maar alleen genegeerd. Waardoor het weer zichtbaar kon opborrelen in de 21ste eeuw. Zeggen dat iets geen discriminatie is maar ‘Nazi-Duitsland’ is een stap overslaan. De stap van het erkennen van Institutioneel Racisme en het afbreken van de (on)bewuste (vaak subtiel geïmpliceerde) overtuiging van Witte Suprematie. De stap waar onze gedeelde verantwoordelijkheid ligt om een terugval te voorkomen. De stap die wij aan het naderen zijn met elke vordering die we als land maken in het racismedebat. De stap die nodig is zodat uitgesproken racisten niet weer Politicus van het Jaar worden.

Advertenties